ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Ποια είναι η αποστολή μας;

Η αποστολή του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος ‘Yianis Christodoulou Foundation’, είναι να ενδυναμώσει τα παιδιά και τους νέους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και τις οικογένειες τους. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και η αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των ευκαιριών που τους δίνονται μέσα από εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα.

Ποιο είναι το όραμά μας;

Εμπνευσμένο από τον John Christodoulou, ο οποίος είχε εκτοπιστεί από την πατρίδα του ως παιδί, το Ίδρυμα οραματίζεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στα παιδιά και στους νέους για περαιτέρω ανάπτυξη και μάθηση διασφαλίζοντας την πρόσβαση τους σε ποιοτική εκπαίδευση, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Το Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’ επιδιώκει να επηρεάσει την ανάπτυξη των παιδιών επενδύοντας σε εκπαιδευτικά έργα ανάμεσα σε σχολεία και παιδικές στέγες.

el